top of page

O spoločnosti CHEMEKO

Obchodný názov našej firmy je CHEMEKO, spol. s r.o. so sídlom v podtatranskom meste Svit. Sme firma poskytujúca široký sortiment služieb v oblasti čistenia, upratovania a DDD (dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia). V obchodnom registri SR sme zaregistrovaní oddiel: Sro, vložka č. 2464/P.

deratizácia dezinfekcia dezinsekcia

Náš cieľ

Primárnym poslaním našej práce je zabezpečiť poriadok a čistotu u zákazníka.

 

Heslo firmy:


Len poctivou a spoločnou prácou môžeme dosiahnuť spokojnosť zákazníka
a pozitívny úspech pre firmu aj pre seba samého.

Ako to dosahujeme?

 • Priebežným rozširovaním sortimentu služieb, aby sme mohli pružne reagovať na potreby zákazníka.

 • Poskytovaním služieb vysokej kvality, čo je pre nás samozrejmosťou.

 • Našou zárukou je maximálna profesionalita, nasadenie a kvalita práce.

 • Zaručením maximálnej spoľahlivosti a diskrétnosti.

 • Kvalitným personálnym výberom dosahujeme vysokú spoľahlivosť našich zamestnancov.

 • Náležitým a dôkladným poučením pracovníkov firmy, napr. o predmete plnenia, o manipulácii so strojovou technikou, o zákone mlčanlivosti, o hmotnej zodpovednosti, o zákaze vodenia rodinných príslušníkov do objektov, o dodržiavaní bezpečnostných a protipožiarnych zásad a pod.

 • Riadiaci pracovníci priebežne vykonávajú kontrolu dodržiavania pracovnej disciplíny a zisťujú u zákazníka jehospokojnosť s dielom.

 • Organizovaním odborných školení, pravidelnou i nepravidelnou kontrolou na rôznych stupňoch, zastupiteľnosťou pracovníkov, rozširovaním technického vybavenia, používaním kvalitných a zdraviu neškodných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov od profesionálnych firiem.

 • Všetky čistiace a dezinfekčné prostriedky, ktoré používame, majú certifikačné atesty a karty bezpečnostných údajov.

 • Zabezpečením systému kontroly pomocou manažéra, ktorý zodpovedá za pridelený objekt. Manažér pravidelne kontroluje a koordinuje vykonávanie čistiacich a upratovacích prác a je v neustálom kontakte so zákazníkom.

 • V prípade havárijných stavov situáciu riešime podľa možností okamžite.

Sme na trhu od roku 1995

Počas tohto nie krátkeho pôsobenia sme nadobudli bohaté praktické skúsenosti v rôznorodom, často veľmi špecifickom prostredí našich zákazníkov. Samozrejme, že ani teoretická rovina u nás nestojí bokom. Sledujeme vývoj čistiacich prostriedkov a technológií čistenia, a všetko, čo spĺňa naše predstavy o úžitkovosti, kvalite a efektivite, nasadzujeme priebežne do praxe. Vhodným skĺbením praktických skúseností, nových technológií, kvalitného riadenia a seriózneho personálneho potenciálu ponúkame našim zákazníkom široký sortiment vysokokvalitných služieb.

čistenie administratívnych výrobných priestorov

Ponuka našich služieb

 • Systém PURAQLEEN – čistenie (aj výškové) fasádnych obkladov rôznych materálov, solárnych panelov, reklám, okenných rámov, presklených objektov, dopravného značenia, informačných tabúľ,ťažko prístupných miest, a pod.

 • Pravidelné upratovanie a čistenie administratívnych, sociálnych, výrobných priestorov a domácností

 • Jednorázové (radikálne, špeciálne) čistenie a upratovanie administratívnych, sociálnych, výrobných priestorov a domácností

 • Hĺbkové čistenie kobercov a čalúneného nábytku extrakčným spôsobom

 • Čistenie kobercov suchou metódou

 • Umývanie okien a presklených plôch z podlahy, z rebríka alebo za použitia horolezeckej techniky

 • Strojové, prípadne ručné drhnutie podláh

 • Ošetrenie podláh polymérnymi voskami

 • Strojové umývanie podláh (veľké plochy)

 • Komplexné čistenie výrobných hál a strojného zariadenia (stropné priestory, svetlíky, osvetľovacie telesá, technologické rozvody, žeriavové dráhy, vzduchotechnika, bočné steny apod.)

 • Čistiace a maliarske práce vo výškach

 • Kosenie trávnatých plôch; strihanie živých plotov a okrasných kríkov

 • Monitoring výskytu škodlivých živočíchov, hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi, vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie a vedenie príslušnej evidencie

 • Predaj a distribúcia čistiacich prostriedkov

Slovensko Svit Poprad Kežmarok Stará Ľubovňa

Kde pôsobíme

Väčšina našich súčasných zákazníkov je z regiónov okresov Poprad, Vysoké Tatry, Kežmarok a Stará Ľubovňa.
Naše služby sú využívané formou pravidelných dlhodobých zákaziek, ako aj formou jednorázových aktivít. Prevahu v objeme využívania našich služieb majú pravidelné dlhodobé zákazky.

​Máte záujem o naše služby? Vyplňte náš kontaktný formulár a my Vám radi pripravíme ponuku na mieru.

bottom of page